banner

Thông báo mở lớp đào tạo Huấn luyện viên chính

Training for Trainer

                                                                                 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

                                                                         (V/v Mở lớp đào tạo Huấn luyện viên chính)

Căn cứ Mục 3 của điều 42 Thông tư 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam và các quy định hiện hành của công ước STCW78/2010, thì

Chỉ có những người đã học và được cấp Giấy chứng nhận “Huấn luyện viên chính” mới được cử làm nhiệm vụ huấn luyện, giảng dạy cho các khoá học ở các Trung tâm huấn luyện thuyền viên và làm công tác huấn luyện, đào tạo và ghi sổ huấn luyện thực tập, ký các biên bản huấn luyện-thực tập trên tàu biển.

Thực hiện chức năng đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực cho ngành đi biển, Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên - Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh (UTMTC) thông báo chiêu sinh lớp Huấn luyện viên chính với các chi tiết như sau:

1. Thông tin khóa đào tạo Huấn luyện viên chính:

1.1 Thời gian nhận hồ sơ                   : Từ 14/11/2016 tới 18/11/2016

1.2 Thời gian dự kiến khai giảng        : 19/11/2016

1.3 Thời gian dự kiến thi                    : Tháng 11 năm 2016

2. Điều kiện:

Đã có GCNKNCM từ mức sĩ quan vận hành trở lên;

3. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký :

Đăng ký trực tuyến (http://utmtc.edu.vn/dang-ky.html) hoặc tại Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên - Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 02, đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08)38982806 – Fax:(08) 385126687

Email: tuyensinh@utmtc.edu.vn hoặc gọi theo số 0901.802.336; 0903196370 để được hướng dẫn.

Cách đi: Lầu 1, Nhà D, cổng Thuyền viên (cổng sau) - Trường ĐH GTVT TP HCM, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Map: http://maps.google.com/?q=10.805643,106.716816&hl=vi&gl=vn