banner

Thông báo chiêu sinh khóa huấn luyện Tiêng Anh Hàng hải (I,II,III)

Theo Thông tư số: 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyên viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, sau thời hạn 01/01/2017, các chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên được cấp theo quy định tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 sẽ hết hiệu lực. Sau thời hạn 01/7/2017, điều kiện chuyên môn về Tiếng Anh được quy định tại các Điều 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 và 38 của Thông tư này bắt buộc là Tiếng Anh Hàng hải (Điều 58, mục 6).

Đáp ứng nhu cầu của đội ngũ thuyền viên, Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên- Trường đại học GTVT TP Hồ Chí Minh chiêu sinh các khóa học Tiếng Anh Hàng hải:

STT

Trình độ

Chức danh

1

Trình độ I (175 giờ)

Thủy thủ, thợ máy, phục vụ, thợ điện

2

Trình độ II (259 giờ)

Sĩ quan vận hành, Sĩ quan kỹ thuật điện

3

Trình độ III (316 giờ)

SQQL, Thuyền trưởng, Máy trưởng

Đăng ký tại Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên - Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 02, đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, hoặc đăng ký trực tuyến.

Điện thoại: (08)38982806 – Fax:(08) 385126687 – Email: tuyensinh@utmtc.edu.vn hoặc gọi theo số 0901.802.336; 0906408840 để được hướng dẫn.