banner

Phát triển thuật toán tính ổn định tai nạn (Damage stability). Sẵn sàng cung ứng dịch vụ xây dựng phần mềm tính ổn định tai nạn

Chúng tôi đã hoàn thành giải thuật cho việc xây dựng phần mềm tính toán ổn định tai nạn cho các tàu tanker. Nếu quy vị có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi  qua số điện thoại: 0901.387.666 (Mr Hùng)