banner

Offshore Industry & Huấn luyện theo yêu cầu

Chúng tôi nhận biết rõ khía cạnh Hàng hải đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác ngoài khơi (Offshore Industry) và đã nghiên cứu, huấn luyện, tư vấn và hợp tác tạo ra các sản phẩm công nghệ và hệ thống quản lý được các tổ chức đăng kiểm nước ngoài phê duyệt và đánh giá cao. Với đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên sâu hiện nay, chúng tôi luôn sẵn sang đồng hành cùng quy vị với các sản phẩm như sau: 1.Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý an toàn, chất lượng cho các phương tiện ngoài khơi thỏa mãn các quy định của IMCA, OVID, ISM… 2.Xây dựng các phần mền tính toán ổn định nguyên vẹn và ổn định sự cố cho các phương tiện ngoài khơi, đặc biệt là các loại tàu tanker. 3.Các khóa huấn luyện về Ổn định phương tiện ngoài khơi, kiểm soát nước dằn, chằng buộc hàng hóa trên boong 4.Các khóa huấn luyện cho Sĩ quan an toàn, điều tra tai nạn hàng hải, giám định viên hàng hải… 5.Cung ứng thuyền bộ hoặc chuyên gia để vận hành tàu dịch vụ dầu khí cho các dịch vụ ngoài khơi. Hãy liên hệ với chúng tôi TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN – TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM Địa chỉ: Số 2, đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Tell: (08) 38982806, Fax: (08) 35126687, Hotline: 0901.802.336 Email: tuyensinh@utmtc.edu.vn ; Website: www.utmtc.edu.vn; Capt Hùng: 0903762606