banner

Khai giảng lớp tàu Dầu vào ngày 07/01/2019

Khai giảng lớp tàu Dầu vào ngày 07/01/2019

Vui lòng liên hệ văn phòng Trung Tâm Huấn Luyện Thuyền Viên - Số 2, đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM