banner

Giới thiệu chung

Trung tâm huấn luyện thuyền viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM được thành lập theo quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đã và đang đổi mới toàn diện từ đội ngũ huấn luyện viên tới chương trình huấn luyện để quyết tâm tạo ra các sản phẩm huấn luyện thực sự chất lượng, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển kinh tế biển, đáp ứng được yêu cầu mới của ngành đi biển.

Hiện nay Trung tâm cung cấp tất cả các khóa huấn luyện theo các quy định của Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho thuyền viên (STCW 1978 sửa đổi năm 2010) và các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ khác theo yêu cầu của IMO, ILO, OCMF, IMCA, TMSA cho hàng vạn sĩ quan thuyền viên đang làm việc trên các đội tàu biển quốc tế và trong nước.

Chúng tôi xác định vai trò và trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công nghiệp hàng hải Việt Nam và nhất quán trong định hướng phát triển này.

Ngoài các khóa học theo quy định, chúng tôi nhận thiết kế và triển khai các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu, cung cấp dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ hàng hải, xây dựng các phần mềm hàng hải.

Vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN – TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
Địa chỉ: Số 2, đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  (Tấng 1 nhà D. Đi cổng đường D5)
Tell: (08) 38982806,              Fax: (08) 35126687,               Hotline: 0901.802.336
Email: tuyensinh@utmtc.edu.vn ;  Website: www.utmtc.edu.vn;

Fanpage: Trung tâm huấn luyện thuyền viên-Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh

3. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chức danh đã đảm nhiệm

Cơ quan

1

Bùi Trọng Hùng

Th.S

Thuyền trưởng

P. Giám đốc TT HLTV (Phụ trách)

2

Lê Vinh Phan

Th.S

Thuyền trưởng

P. Giám đốc TT HLTV

3

Nguyễn Văn Thư

PGS.TS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

4

Nguyễn Xuân Phương

PGS.TS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

5

Nguyễn Phùng Hưng

PGS.TS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

6

Lê Văn Ty

TS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

7

Nguyễn Ngọc Tuấn

KS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

8

Nguyễn Xuân Thành

TS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

9

Nguyễn P. Quý Phong

TS

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

10

Phạm Ngọc Hà

Th.S

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

11

Nguyễn Văn Cang

Th.S

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

12

Hồng Tấn Giầu

Th.S

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

13

Nguyễn Ngọc Duyệt

Th.S

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

14

Vũ Quốc Sang

Th.S

Thuyền trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

15

Lê Văn Vang

TS

Máy trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

16

Nguyễn Hữu Sơn

PGS.TS

Máy trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

17

Nguyễn Hữu Khương

PGS.TS

Điện trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

18

Ngô Duy Nam

TS

Máy trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

19

Nguyễn Duy Trinh

TS

Sĩ quan máy

Đại học GTVT TP HCM 

20

Bùi Hồng Dương

TS

Máy trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

21

Võ Công Phương

TS

Điện trưởng

Đại học GTVT TP HCM 

22

Vũ Thị Lan Anh

Th.S

TAHH

Đại học GTVT TP HCM 

23

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Th.S

TAHH

Đại học GTVT TP HCM 

24

Lê Anh Khoa

KS

TAHH

Đại học GTVT TP HCM 

25

Trần Văn Thức

Th.S, NCS

Giám đốc

Cảng vụ Hàng hải Vũng tàu

26

Nguyễn Hải Nam

Th.S

Giám đốc

Cảng vụ Hàng hải TP. HCM

27

Trần Trung Quốc

Th.S

Thuyền trưởng

Giám đốc Cty Nhật Việt

28

Phạm Văn Minh

Th.S

Hoa tiêu NH

Cty Hoa tiêu KV I

29

Lăng Tiến Dũng

KS

Thuyền trưởng VLCC

Vosco, Wilhemsen,Vinalines

   30 Cổ Tấn Anh Vũ Th.S, NCS

Trưởng phòng

Đại học GTVT TP HCM