banner

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp Giấy chứng nhận KNCM Hoa tiêu hàng hải cơ bản

1. Mục đích

Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản là chương trình đào tạo áp dụng đối với những người tập sự hoa tiêu hàng hải để trở thành hoa tiêu hạng ba và cho thuyền trưởng tự dẫn tàu.

2. Tóm tắt yêu cầu

Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản bao gồm những nội dung chính dưới đây:

a) Các quy định và điều ước liên quan tới hoa tiêu;

b) Nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải;

c) Huấn luyện điều động tàu biển;

d) Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;

đ) Tiếng Anh nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải;

e) Quản trị nguồn lực buồng lái;

g) Khai thác, sử dụng thiết bị hàng hải trên buồng lái;

h) Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển;

i) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, tàu khách và tàu Roro.

3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

a) Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên;

b) Đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan vận hành boong tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT trở lên ít nhất 12 tháng;

c) Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định;

d) Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên.

Đối với Thuyền trưởng tự dẫn tàu (Self pilot) thì phải Có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng ít nhất 36 tháng.

4. Thông tin và đăng ký khóa huấn luyện

Đăng ký online:   http://utmtc.edu.vn/dang-ky.html

Gợi ý khóa học theo chức danh: http://utmtc.edu.vn/chon-khoa-hoc-theo-chuc-danh.html

Hotline:  0901.802.336

Mời bạn đăng ký khóa huấn luyện