banner

Bài viết nhân Kỷ niệm Ngày Thuyền viên thế giới (25/6/2016) với chủ đề "At Sea For All"

Ngày 25 tháng 6 hàng năm được Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) chọn là Ngày Thuyền viên – Day of Seafarer”. Ngày Thuyền viên năm nay (25/6/2016) được IMO chọn để tôn vinh thuyền viên, với mục đích làm cho cả thế giới biết làm thế nào và tại sao thuyền viên là không thể thiếu được đối với tất cả mọi người.

Chủ đề được chọn năm nay là "At Sea For All" (tạm dịch: Lao động trên biển vì tất cả mọi người), chủ đề này có liên hệ cụ thể với chủ đề Ngày Hàng hải Thế giới 2016 (29/9/2016) – “Vận tải biển: không thể thiếu đối với thế giới", hai chủ đề cùng nhấn mạnh rằng thuyền viên làm việc trên biển không chỉ phục vụ cho ngành công nghiệp Hàng hải hoặc cho các mục đích nghề nghiệp cá nhân thuyền viên mà là cho tất cả mọi người trên thế giới, do vậy Thuyền viên không thể thiếu đối với thế giới".

Tổng thư ký IMO, ngài Kitack Lim nói: "Ngày 25 tháng 06 năm nay - Ngày của thuyền viên, chúng tôi một lần nữa yêu cầu mọi người ở khắp nơi hãy bày tỏ sự biết ơn của mình đối với những người đi biển, những con người thầm lặng, hầu hết bị lãng quên, những người đang giữ vô lăng cho thế giới chuyển động”.

Ở Việt Nam, thuyền viên đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Các chế độ chính sách đối với Thuyền viên đang được quan tâm, Việt Nam đã phê chuẩn và là thành viên của Công ước lao động hàng hải, MLC 2006 của Tổ chức Lao động Thế giới. Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 đã được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Một trong những sửa đổi quan trọng của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 là việc nội luật hoá các yêu cầu của Công ước MLC 2006, bao gồm: các quy định về quyền, nghĩa vụ của thuyền viên, điều kiện lao động, tiêu chuẩn, chế độ của thuyền viên khi làm việc trên tàu, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi cửa thuyền viên; trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên khi có tai nạn, sự cố; đặc biệt là trách nhiệm đối với việc hồi hương thuyền viên, bảo đảm khắc phục tối đa tình trạng chủ tàu bỏ mặc thuyền viên khi tàu hoạt động ở nước ngoài như đã từng xảy ra trước đây. Hộ chiếu thuyền viên cũng được loại bỏ để giảm thiểu số lượng giấy tờ của thuyền viên khi hoạt động trên tuyến quốc tế.

Cuối cùng, xin nhắc lại Thông điệp của Ngày Thuyền viên: các bạn hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc trở thành một thuyền viên bởi vì các bạn sẽ có dịp được đi tới các nước trên thế giới và được trả lương để thực hiện điều đó. Đây cũng là cơ hội để các bạn phát huy năng lực của mình và có một công việc được tôn vinh, giúp các bạn có thể trở thành một người đi biển chuyên nghiệp hoặc làm các công việc chuyên môn khác trong ngành công nghiệp hàng hải trên bờ.

(TTr. Phạm Ngọc Hà, Trưởng Bộ môn Pháp luật hàng hải, Khoa Hàng hải)