banner
huan-luyen-nghiep-vu-co-ban

Huấn luyện nghiệp vụ cơ bản

Chương trình huấn luyện theo yêu cầu của tiêu chuẩn A-VI/1 Công ước STCW 78/2010 dành cho thuyền viên ở mọi cấp độ chức danh trên tàu
More
huan-luyen-nghiep-vu-chuyen-mon

Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn

Các khóa huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn cấp GCN nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu Công ước STCW 78/2010 theo yêu cầu vị trí công tác trên tàu
More
huan-luyen-nghiep-vu-dac-biet

Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt

Các khóa huấn luyện cấp GCN nghiệp vụ chuyên môn đặc biệt theo yêu cầu Công ước STCW 78/2010 cho thuyền viên làm việc trên một số tàu đặc biệt: Tàu dầu, Tàu hóa chất, tàu Gas, Tàu khách và tàu Ro-Ro.
More
chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-de-thi-cap-gcn-kncm

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ để thi cấp GCN KNCM

Đây là khóa bồi dưỡng cấp GCN KNCM ( Hay còn gọi là Bằng) cho Đại phó, Máy nhất, Sĩ quan điện tàu... Theo yêu cầu của STCW 78/2010. Khóa học này được Trung tâm HLTV phối hợp với cục Hàng hải tổ chức
More
huan-luyen-de-thi-cap-gcn-tieng-anh-hang-hai--i-ii-iii-

Huấn luyện để thi cấp GCN Tiếng Anh hàng hải (I,II,III)

Theo quy định mới của Bộ GTVT thì Thuyền viên, tuy theo chức danh mà phải học và thi đặt yêu cầu về Tiếng Anh hàng hải. Trình độ 1 cho Thủy thủ thợ máy, thợ điện; Trình độ 2 cho sĩ quan vận hành, sĩ quan điện tàu, Trình độ 3 cho Thuyền trưởng, Máy trưởng
More
chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-tho-ky-thuat-dien-dien-tu-tau-bien-va-sy-quan-ky-thuat-dien-dien-tu-tau-bien

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thợ kỹ thuật điện-điện tử tàu biển và Sỹ quan kỹ thuật điện-điện tử tàu biển

Theo quy định của STCW 78/2015, trên tàu phải bố trí nhân lực có chuyên môn về điện điện tử tàu biển. Khóa học này được thực hiện đáp ứng nguồn nhân lực điện tàu cho các chủ tàu
More